Badania dotyczące oddziaływania harmonizatorów na osoby cierpiące na napady paniki nr 1

W artykule tym opisanych jest kilka przypadków, na których podstawie zaobserwować można oddziaływanie harmonizatora na osoby cierpiące na napady paniki. Osoby te przebadane zostały za pomocą metod EPI/GDV, czyli obrazowania elektrofonicznego, wizualizacji wyładowania elektrycznego w środowisku gazowym przed oddziaływaniem harmonizatora. Badanie powtarzano co tydzień przez okres miesiąca. Badanymi parametrami były: obszar, symetria, współczynnik oddziaływania, wykresy promieniste oraz wirtualne czakry. Po niedługim czasie stwierdzono, iż harmonizator zmniejszył liczbę napadów paniki, poprawił stan energetyczny, a także psychiczny badanych.

Celem badania było ustalenie, czy harmonizator wpłynie pozytywnie na napady paniki oraz czy zmniejszy się ich częstotliwość. Udowodniono, iż harmonizator silnie wpływa na biopole człowieka aktywnie z nim współpracując dostosowuje je do konkretnej osoby, wzmacnia, a także poprawia. W Harmonizatorze, który użyto w tym badaniu znajduje się w nim macierz zabudowana w fiolce pełnej energii; kwiatów, ziół, minerałów.

Przy badaniach pacjentów użyto kwestionariusza „Lista symptomów napadu paniki i zespołu lękowo napadowego.” Podczas projektu wykorzystano dwa dzienniki: pierwszy z liczbami napadów paniki oraz czasem ich trwania oraz drugi z czasem, przez jaki badany poddany był oddziaływaniu harmonizatora. Obrazowanie elektroniczne, które polega na wytwarzaniu elektrycznego impulsu, generującego reakcję badanego w formie emisji elektronów i fotonów. Dzięki wydzielaniu się gazu zauważyć można poświatę, którą zarejestrowano za pomocą aparatu cyfrowego, a kolejno przetworzono w zaawansowanym programie komputerowym.

Emisja fotonów na podstawie analizy programu, zgodnie z systemem meridianów Su Jok:

W badaniu udział wzięło dwóch mężczyzn, lat 23 i 48 oraz dwie kobiety, lat 19 i 39. Żaden z badanych nie cierpiał na żadne zaburzenia, poza napadami paniki, każda z tych osób dobrowolnie podjęła się pracy nad tym projektem. Według dziennika badani przebywali średnio 14,8h dziennie w polu harmonizatora. Rysunki przedstawiają liczbę dziennych napadów paniki:

(Pierwsze 17 dni oraz ostatnie 13 dni)

Te dwa zdjęcia pokazują różnicę między pierwszymi, a ostatnimi dniami użytkowania harmonizatora. Pod koniec badań, u pacjentów znacznie zredukowała się liczba napadów paniki, a sami badani wyrażali zadowolenie i odczuwali komfort podczas stosowania harmonizatorów. 

Podobne zestawienie widzimy w przypadku pomiaru wyjściowego obszaru ciała. Zdjęcie biopola z przed oraz po zastosowaniu harmonizatora.

Zdjęcie nr 1 – zdjęcie lewego Pola Energii zrobiono przed oddziaływaniem harmonizatora, obszar ma 14.164 px, a symetria 66%. Obszar na środkowym zdjęciu ma 14.373 px, natomiast symetria 75%. Na zdjęciu po prawej wartość obszaru to 11.103 px, symetrii – 63%.

Zdjęcie nr 2 – zdjęcie lewego biopola zrobione przed oddziaływaniem harmonizatora ma obszar 11.730 px, symetria wynosi 76%. Obszar na środkowym zdjęciu ma 21.317 px, symetria – 83%, natomiast na zdjęciu po prawej stronie obszar – 25.406 px, symetria – 91%. Przedział normy dla symetrii to ponad 80%. Zauważyć można, iż norma przed oddziaływaniem harmonizatora jest poniżej 80%, ale powyżej 80% po 2 tygodniach, i powyżej 90% po 4 tygodniach, co wskazuje na poprawę równowagi energii. Wszystkie z powyższych badań udowodniły, iż harmonizatory pozytywnie oddziałują na człowieka, wzmacniają jego aurę, a także samopoczucie eliminując uciążliwe napady paniki. Pośród badanych mężczyzn znalazł się dziennikarz, którego efekty projektu zadowoliły do tego stopnia, że napisał o nim artykuł w swoim czasopiśmie.

Podobne wpisy

Zostaw komentarz