Badania dotyczące oddziaływania harmonizatorów na osoby cierpiące na napady paniki nr 2

W przedstawionych badaniach udział wzięło dwóch mężczyzn oraz dwie kobiety, lat kolejno: 23, 28, 19, 39. Wszystkie osoby dobrowolnie podjęły współpracę przy projekcie nad harmonizatorami firmy Creatoz.

Pierwsze badanie przedstawia koncentryczne kręgi podzielone na 3 poziomy energii. Różowy – niedobór energii, zielony – energia w normie, żółty – nadmiar energii. Czerwone koliste wzory ukazują stan psycho-duchowy, natomiast niebeskie stan fizyczny. Liczba poniżej litery „A” (0,88) przedstawia współczynnik oddziaływania i miarę stresu.

Po czterech tygodniach oddziaływania harmonizatora czerwony klisty wzór zmniejszył się o 27% na lewym wykresie oraz55% na prawym. Niebieski kolisty wzór świadczy o poprawie ciała fizycznego. Współczynnik oddziaływania wcześniej wynosił 0,88, po 4 tygodniach użytkowania harmonizatora równy jest 8,57.

Badanie drugie, przy którym zdjęcia przedstawiają poziom energii zbalansowania czakr Pacjentki w momencie z przed użycia harmonizatora oraz cztery tygodnie po jego zastosowaniu. Na wszystkich trzech wykresach na powyższym zdjęciu pozycja w normie znajduje się na zielonym obszarze. Rozmiar kul na większym wykresie po lewej oznacza relatywny poziom aktywizacji energii każdej czakry. Równowagę prezentuje pozycja kul na lewym wykresie. W przypadku Badanej nr 1 przed oddziaływaniem harmonizatora jej czakry nie znajdowały się w stanie równowagi, nie licząc czakr Muladhara. Miały niski poziom aktywizacji energii, nawet poniżej oczekiwanego zakresu.

Po dwóch tygodniach oddziaływania harmonizatora nastąpiła poprawa w równowadze większości czakr. Poziom aktywizacji energii zwiększył się.. Ta sama sytuacja przedstawiała się po 4 tygodniach oddziaływania harmonizatora. Zmienił się jednak współczynnik energii, który zmalał we wszystkich czakrach jak na rysunku poniżej.

Podobne wpisy

Zostaw komentarz