Człowiek to dusza, duch i ciało fizyczne

Co to jest aura?

Według słownika, aura to niewidzialna emanacja lub pole energetyczne, które otacza wszystko, co żyje.Nazwa pochodzi od greckiego słowa aura oznaczającego bryzę. Energia przepływająca przez nią odzwierciedla naszą osobowość, tryb życia, myśli i emocje. Aura wskazuje na stan, w jakim jest nasz umysł, ciało i dusza.

Dzisiaj wraz z odkryciem biochemicznych i kwantowych podstaw życia, coraz lepiej zdajemy sobie sprawę, jak subtelnym i złożonym jest życie człowieka. Dobrze, że są takie niezwykłe sposoby aby przybliżyć nas do lepszego zrozumienia owego złożonego i subtelnego mechanizmu zwanego życiem człowieka.

Człowiek jest istotą wielowymiarową. Ma w sobie bardzo dużo informacji, które odpowiadają na pytania: jak żyć by być zdrowym, jak postępować w zgodzie ze sobą, jak działać aby realizować z pasją swoje życie. Człowiek posiada w sobie trzy moce zdrowia: moc zdrowia ciała fizycznego, ciała psychicznego i moc zdrowia duszy. Człowiek czuje się doskonale gdy te 3 wymiary są zgodne i ze sobą połączone. Wchodząc w pole energetyczne, auryczne można zdiagnozować i naprawić wszystkie te trzy poziomy. Poprzez codzienne życie, które jest bardzo intensywne, zatracamy niektóre integralne wartości. Najważniejszym zadaniem jest odnalezienie, w którym miejscu mamy zaburzone energie, czy w sferze fizycznej, duchowej czy mentalnej. Jeżeli odnajdziemy przyczynę oraz źródło w brakującej sferze duchowej, poprzez diagnozę całościową człowieka, jesteśmy w stanie usunąć na każdym poziomie życia daną dysharmonię.

Odczytywanie i zrozumienie natury aury, pozwala na diagnozowanie stanu ciała i duszy człowieka, czyli zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego. Zdolność odczytywania aury człowieka i umiejętność jej interpretacji prowadzi do możliwości diagnozowania stanu zdrowia człowieka zarówno w sferze fizycznej, psychicznej, jak i duchowej. Diagnozowanie człowieka na podstawie obrazu aury wymaga dużego doświadczenia. Tego typu praktyki stosowane były już od dawna. Zarówno w starożytnym, jak i nowożytnym kręgu kulturowym. Ważne jest symboliczne odczytanie aury i umiejętność przełożenia informacji na stan zdrowia fizycznego. Kolorowe Pole Aury otacza każdego człowieka i wszystkie żyjące istoty. Jakość barw sygnalizuje o jakości życia. Piękne, jasne kolory informują o zdrowiu, inteligencji, miłości, świadomości, mądrości, wiedzy, intelekcie. Kolory przyciemnione, zabrudzone informują o niskim poziomie energii, dysharmonii ciała i duszy.

Aura składa się z pól energii, które stykają się ze sobą pod kątem prostym. Pierwsze z nich porusza się pionowo w górę i w dół ciała. Prostopadle do niego energia przepływa wokół kręgosłupa i głowy ku zewnętrznym częścią aury. Na koniec inne fale energii emanują z kręgosłupa i głowy ku zewnętrznym częściom aury. Wszystkie one krzyżują się i tworzą gęstą sieć energii magnetycznej. Nasza aura przez cały czas współdziała z aurą innych. Gdy spotykamy kogoś, kto jest nam miły, mamy do niego pozytywne emocje, obie aury otwierają się i łączą ze sobą. Aura dwóch głęboko w sobie zakochanych osób tworzy jeden wspaniały, wibrujący obłok. Analogicznie, gdy widzimy kogoś, kogo nie lubimy lub przebywamy w jego towarzystwie można zaobserwować jak jedna aura odpycha drugą.

Aura już nie jest pojęciem nierealnym, nie tylko można ją poczuć, ale także można ją zobaczyć, zmierzyć i zrobić fotografię.

Co to jest zewnętrzna i wewnętrzna aura człowieka?

Aurą wewnętrzną człowieka jest jego cześć fizyczna. Są to cztery ciała: fizyczne, eteryczne, astralne oraz mentalne. Do aury zewnętrznej zalicza się duchową część człowieka, czyli: ciało przyczynowe (karmiczne), ciało duchowe i ciało kosmiczne.

Gdy te wszystkie ciała połączą się, stworzą jedność, a to jest element całkowitej jedności człowieka ze Stwórcą.

Za siódmym ciałem są trzy płaszcze, trzy aury zewnętrznej. Pierwsza wewnętrzna przedstawia zapis akaszy człowieka. Druga, środkowa, przedstawia zapis akaszy Ziemii, a trzecia zewnętrzna, przedstawia zapis akaszy wszechświata duchowego bytowania.

Jakie są poziomy rozwoju człowieka?

Pierwszy poziom to odpowiednik typowo fizyczny. Istnieje, aby mogła funkcjonować sfera fizyczna. Ten poziom jest istnieniem zwierzęcia, bo zwierzę nie ma świadomości bycia przyczynowego. Jeżeli człowiek istnieje tylko na poziomie sfery fizycznej, eterycznej, astralnej i mentalnej, istnieje tylko jako istota zwierzęca. Kiedy budzi się drugi krąg, człowiek istnieje jako istota niebiańska, która rozumie modlitwę. Budzi się istota, która szuka Stwórcy. Rozumie, że empiryczny świat fizyczny, który ją otacza, nie jest wszystkim. Drugi krąg to element poszukiwania wiary i zrozumienia, że istnieje wyższa świadomość istnieje i człowiek jest istotą duchową. Wyjście z trzeciego kręgu oznacza natomiast całkowite poznanie, doświadczenie Miłości Stwórcy w sensie dosłownym.

Podobne wpisy

Zostaw komentarz