Badanie wpływu harmonizatora na aurę człowieka

Autorką badania jest Regina Sidorkiewicz, która jako jedyna osoba na świecie dostała zgodę od Papieża Jana Pawła II na malowanie, interpretowanie oraz publikowanie portretów jego aury.

Aura przed użyciem harmonizatora jest mniej stabilna, widać niewielkie zakłócenia (niebieskie po lewej stronie portretu).

Aura po użyciu harmonizatora jest stabilna, nie ma zakłóceń (niebieskich form). Aura jest bardziej ułożona, bardziej spokojna, zrównoważona, patrząc tylko na sam przekaz graficzny, to ukazana jest harmonia, pewna obecność, wpływ duchowy. Widoczna jest bardzo dobrze obecność wyższej natury i opieki duchowej (postać u góry). Przekrzywienie strumienia nad głową w lewą stronę jest związane z przesunięciem i odsunięciem tzw. wpływów karmy i wpływów pokoleniowych. Harmonizator bardzo silnie działa i otwiera przestrzeń u góry, umożliwiając działanie mocy, która kształtuje tego człowieka.

Aura przed użyciem harmonizatora wygląda źle, jest dużo zakłóceń, zwłaszcza po prawej stronie (lewa strona portretu). Widoczna jest jasna postać/forma u góry, która tę osobę osacza i udręcza. 

Aura po użyciu harmonizatora jest ustabilizowana, chociaż promień wychodzący z harmonizatora skierowany jest na zewnątrz, co świadczy o braku zaangażowania tej osoby w proces swojego rozwoju wewnętrznego. Widać jednak silne ochronne działanie harmonizatora – wytworzyła się jasna “bańka” wokól całej postaci. 

Aura przed użyciem harmonizatora – Bardzo dużo problemów. Biała spirala pokazuje poważne zakłócenia, zwłaszcza po prawej stronie (lewa strona portretu).

Aura po użyciu harmonizatora – działanie harmonizatora wywołało powstanie “bańki” ochronnej wokół głowy. Aura jest spokojniejsza, bardziej ustabilizowana, łączność z wyższą naturą jest jednak trochę przyblokowana.